x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Representacions i models