x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Comunicació oral x Maquetes i construccions