x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Eines TIC x Gestió d'informació