x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Eines TIC x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo x Literatura