x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Comunicació escrita x Literatura x Eines TIC x Maquetes i construccions