x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Literatura