x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Comunicació escrita x Representacions i models x Resolució de problemes