x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Maquetes i construccions x Comunicació escrita