x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Literatura x Comunicació escrita