x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Literatura x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo