x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Literatura x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Gestió d'informació