x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Resolució de problemes