x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Literatura x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes