x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Eines TIC x Literatura