x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Literatura x Representacions i models x Eines TIC