x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Representacions i models x Comunicació escrita x Literatura x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo