x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Representacions i models x Literatura x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació