x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Representacions i models x Eines TIC x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Literatura