x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Eines TIC x Maquetes i construccions x Gestió d'informació