x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Resolució de problemes x Eines TIC x Maquetes i construccions x Representacions i models