x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Eines TIC x Maquetes i construccions x Comunicació escrita