x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Eines TIC x Gestió d'informació