x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Resolució de problemes