x Sortides i treball de camp x Fonts primàries x Indagació i recerca