x Sortides i treball de camp x Fonts primàries x Eines TIC