x Sortides i treball de camp x Fonts primàries x Gestió d'informació