x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo x Representacions i models x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Comunicació oral