x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Representacions i models x Literatura x Comunicació escrita