x Sortides i treball de camp x Literatura x Comunicació escrita x Maquetes i construccions