x Sortides i treball de camp x Literatura x Comunicació oral x Maquetes i construccions