x Sortides i treball de camp x Literatura x Comunicació oral x Representacions i models