x Sortides i treball de camp x Literatura x Comunicació oral x Representacions i models x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Imatge, so i vídeo