x Sortides i treball de camp x Literatura x Comunicació oral x Representacions i models x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo