x Sortides i treball de camp x Literatura x Comunicació oral x Gestió d'informació x Comunicació escrita