x Sortides i treball de camp x Literatura x Maquetes i construccions x Comunicació escrita