x Sortides i treball de camp x Literatura x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo