x Sortides i treball de camp x Literatura x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Comunicació escrita