x Sortides i treball de camp x Literatura x Representacions i models x Maquetes i construccions