x Sortides i treball de camp x Literatura x Representacions i models x Resolució de problemes x Comunicació escrita