x Sortides i treball de camp x Literatura x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Maquetes i construccions