x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo