x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Comunicació oral x Representacions i models x Eines TIC