x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Literatura x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Representacions i models