x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Comunicació oral