x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo