x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Literatura x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo