x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Eines TIC x Imatge, so i vídeo