x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Literatura x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Gestió d'informació