x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Literatura x Eines TIC x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo