x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Maquetes i construccions x Eines TIC x Imatge, so i vídeo